ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย

Download : file : PDF
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0-26534444 ต่อ 2341 โทรสาร 0-26534925 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.